Skip to main content

Mahabharat-Shantiparva-Part-5-Marathi

Audio Preview

audio
Mahabharat-Shantiparva-Part-5-Marathi
In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)"

श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व :

"महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात उपनिषदांचे संपूर्ण सार आले आहे. यात गूढार्थमय ज्ञान विज्ञान आहे, हा धर्मग्रंथ आहेच आणि त्या अनुषंगानुसार यात राजनितिचे दर्शन, कर्मयोग सिद्धांत, भक्तिशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र - थोडक्यात याला सर्वशास्त्रसंग्रह म्हणता येईल एवढी याची व्याप्ती आहे.

या ग्रंथात एकूण १८ विभाग आहेत ज्याला पर्व ही संज्ञा दिली आहे. प्रत्येक पर्वात आणखी काही उपपर्वे आहेत. यातील १२ वे पर्व आहे शांतिपर्व. यात तीन उपपर्वे येतात. त्यातील अंतिम पर्व आहे ’मोक्षधर्मपर्व’. या पर्वात १७४ ते ३६५ असे एकूण १९२ अध्याय आलेले आहेत. यात चार पुरुषार्थ, अध्यात्म, नीति, आचार, मानवी जीवनाचे स्वरूप व त्याचे अंतिम उद्दिष्ट, सृष्टी उत्पत्ति व तिचा लय, मानवी देह व त्या अंतर्गत बुद्धि, मन, चित्त याचे स्वरूप, जीव, आत्मा, परमात्मा यांचे स्वरूप, ज्ञान, योग इत्यादिंचे सखोल विवेचन - हे सर्व आले आहे. थोडक्यत मोक्षधर्मपर्व हा ज्ञानकोश आहे.

या भागात १९२ पैकी ४० अध्याय (३२१ ते ३६५) आलेले आहेत.

For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net


comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
DOWNLOAD OPTIONS
VBR MP3
Uplevel BACK
Uploaded by
satsangdhara
on 12/1/2011
Views
577
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 415
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 536
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 570
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 383
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 761
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Gunatitanand Swami
audio
eye 80,138
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by Rajanikant Chandwadkar (rasucha@gmail.com)
audio
eye 4,341
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Rajanikant Chandwadkar (rasucha@gmail.com)
audio
eye 14,086
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Mrs Shashi Mhaskar
audio
eye 25,442
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio
eye 2,220
favorite 0
comment 0